2014-02-25

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), 1 januari – 31 december 2013

Året har präglats av svag efterfrågan och pressade marginaler

Fjärde kvartalet

  • Intäkter 173,1 Mkr (161,7), upp 7 procent jämfört med föregående år         
  • Rörelseresultat -12,5 Mkr (6,4). Föregående år påverkades av engångseffekter om netto 17,8 Mkr.
  • Nettoresultat -11,5 Mkr (9,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,3 Mkr (31,2)
  • Resultat per aktie -2,32 kr (1,99)

Året

  • Intäkter 730,0 Mkr (786,0), ned 7 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat -20,0 Mkr (30,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (27,2)
  • Nettoresultat -20,5 Mkr (23,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,0 Mkr (51,2)
  • Resultat per aktie -4,16 kr (4,66)

ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Kåre Wetterberg kommenterar:
”Hemmamarknaden har varit fortsatt svag under fjärde kvartalet vilket kompenserats med ökad försäljning på exportmarknaderna. Delar av denna försäljning har skett till pressade marginaler vilket tynger resultatet för kvartalet. Vårt långsiktiga arbete på marknadssidan med speciellt fokus på Sverige fortsätter och börjar ge resultat i form av nya kunder. En höjdpunkt för företaget är ordern till Volvo Cars som vi nyligen annonserat.”

 

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se 

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-14. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 25 februari 2014  kl 14.00.

Dokument & länkar