2013-10-25

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2013

Ännu ingen resultateffekt av vidtagna åtgärder

Tredje kvartalet

 • Intäkter 172,1 Mkr (169,9), upp 1 procent jämfört med föregående år         
 • Rörelseresultat -3,9 Mkr (1,6). Föregående år påverkades av engångseffekter
  om netto 5,7 Mkr.
 • Nettoresultat -4,1 Mkr (-0,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (-4,6)
 • Resultat per aktie -0,85 kr (-0,04)

Första nio månaderna

 • Intäkter 556,9 Mkr (624,3), ned 11 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat -7,5 Mkr (23,7), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter
  om netto 0,9 Mkr (9,3)
 • Nettoresultat -9,0 Mkr (13,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,3 Mkr (20,0)
 • Resultat per aktie -1,83 kr (2,67)


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Under tredje kvartalet har vi sett en fortsatt låg efterfrågan på aluminiumprofiler i Europa. Därför har vi valt att reducera våra kostnader genom att minska arbetstiden för medarbetarna under resten av året.

 De förstärkningar på marknadssidan som vi genomfört tidigare under året har ännu inte gett full effekt, men vi har tagit ett antal affärer för leverans under nästa år.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Frisinger, VD och Koncernchef
Mobil 070-585 12 38
E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-14. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 25 oktober 2013  kl 14.00.

Dokument & länkar