2013-10-10

ProfilGruppen förhandlar om tillfälligt införande av konjunkturanpassad arbetstid

ProfilGruppen har inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer om konjunkturanpassad arbetstid.

Avsikten är att minskning av arbetstiden ska gälla samtliga anställda i Sverige. Den är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt och gälla längst till årsskiftet. Åtgärden är framkallad av fortsatt låg efterfrågan på den europeiska marknaden för aluminiumprofiler.

Vi har under tredje kvartalet sett en fortsatt svag efterfrågan på profiler i Europa. Då våra tidigare aviserade åtgärder på marknadssidan ännu inte gett full effekt måste vi anpassa vår kapacitet och våra kostnader till rådande efterfrågeläge.” säger Anders Frisinger, VD och koncernchef för ProfilGruppen.

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Frisinger, VD och Koncernchef                        
Mobil 070-585 12 38                                                          
E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se     

www.profilgruppen.se         

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 10 oktober 2013 kl 15.00.

Dokument & länkar