2013-07-19

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 juni 2013

Fortsatt svag marknad

Andra kvartalet

  • Intäkter 205,0 Mkr (227,9), ned 10 procent jämfört med föregående år       
  • Rörelseresultat 0,9 Mkr (12,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (3,6)
  • Nettoresultat -0,4 Mkr (7,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,8 Mkr (27,0)
  • Resultat per aktie -0,08 kr (1,53)

Första sex månaderna

  • Intäkter 384,8 Mkr (454,4), ned 15 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat -3,6 Mkr (22,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (3,6)
  • Nettoresultat -4,9 Mkr (13,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,6 Mkr (24,6)
  • Resultat per aktie -0,99 kr (2,71)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Marknaden har under det andra kvartalet stabiliserat sig men är fortsatt på en låg nivå.
Den förstärkning av försäljningsorganisationen som tidigare aviserats genomfördes i slutet av kvartalet och ger oss möjligheter till kraftfull bearbetning av marknaden under hösten.
Samtidigt kan jag med glädje konstatera att vi under det gångna kvartalet tagit ett antal order för framtida leveranser till nya större kunder.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Frisinger, VD och Koncernchef
Mobil 070-585 12 38
E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 juli 2013 kl 14.00.
För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Dokument & länkar