2013-04-24

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) januari – mars 2013

Fortsatt svag marknad

Första kvartalet

  • Intäkter 179,8 Mkr (226,5), ned 20 procent jämfört med föregående år       
  • Rörelseresultat -4,5 Mkr (10,0)
  • Nettoresultat -4,5 Mkr (5,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,8 Mkr (-2,4)
  • Resultat per aktie -0,91 kr (1,18)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Marknaden har under det första kvartalet varit fortsatt svag. För att öka möjligheterna till högre försäljningsvolymer och resultat genomför vi en tydlig förstärkning av försäljningsorgansationen genom att bland annat rekrytera en ny marknadschef med lång erfarenhet av branschen. Förändringarna kommer att verkställas under sommaren.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Frisinger, VD och Koncernchef
Mobil 070-585 12 38
E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se 

 

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 24 april 2013 kl 14.00.

Dokument & länkar