2013-03-06

ProfilGruppen AB (publ) förändrar styrelsen

ProfilGruppens styrelseordförande Eva Färnstrand avgår i samband med Årsstämman i april 2013. Eva Färnstrand har varit ledamot i styrelsen sedan 2008 och dess ordförande sedan 2009.

Valberedningen föreslår att civilingenjör Kåre Wetterberg blir ny ordinarie ledamot och styrelsens ordförande.

Kåre Wetterberg har lång erfarenhet från aluminiumbranschen och har under åren 1974-2011 arbetat i olika befattningar inom Sapa-koncernen. Under åren 1997-2002 var han chef för Sapa Vetlanda och 2004-2006 var han koncernchef. Under perioden 2007 till 2011 arbetade han som Senior Advisor och medlem av Sapas koncernledning.

Sedan 2011 har Kåre Wetterberg arbetat i egen verksamhet med uppdrag från bland annat Constellium Extrusions.

”Kåre Wetterberg har stor kunskap om aluminiumbranschen och lång erfarenhet från ledarskap inom expansiv svensk och internationell profilindustri.” säger Lars Johansson, valberedningens ordförande.

Omval föreslås för styrelsens övriga ledamöter; Susanna Hilleskog, Thomas Widstrand, Bengt Stillström och Mats Egeholm.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, med beaktande av vad som sägs i Svensk kod för bolagsstyrning 2.6, finns på bolagets hemsida.

_____________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Johansson, valberedningens ordförande
Mobil 070-658 39 05

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 6 mars 2013 kl 12.00.

Dokument & länkar