2013-03-05

Styrelsens för ProfilGruppen AB (publ) förslag om utdelning

Mot bakgrund av koncernens operativa resultat lägger styrelsen förslag till årsstämman att ingen (0 kronor) utdelning för verksamhetsåret 2012 skall utgå (föregående år 0 kronor per aktie).

____________________________________________ 

För mer information, vänligen kontakta: 

Eva Färnstrand, styrelsens ordförande
Mobil 070-603 18 00
e-post: eva.farnstrand@profilgruppen.se

____________________________________________ 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 5 mars 2013 kl 15.30.

Dokument & länkar