2012-09-24

Ägarförändring i ProfilGruppen påverkar Valberedningen

Bengt Stillström har genom Ringvägen Venture AB ökat sin ägarandel i ProfilGruppen AB till 26,4 procent. Säljare är Prior & Nilssons fond Idea som därmed avyttrar hela sitt innehav. 

Torgny Prior, som representerar Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning, avgår därmed ur bolagets Valberedning, som i övrigt är oförändrad.

________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Johansson, Valberedningens ordförande
Mobil 070-658 39 05
E-post: valberedningen@profilgruppen.se

Eva Färnstrand, Styrelsens ordförande
Mobil 070-603 18 00
E-post: eva.farnstrand@profilgruppen.se

www.profilgruppen.se

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 24 september 2012  kl 16.45.

Dokument & länkar