2012-07-20

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012 från ProfilGruppen AB (publ)

Stabilt resultat under första halvåret

Andra kvartalet

  • Intäkter 227,9 Mkr (236,8), ned 4 procent jämfört med föregående år         
  • Rörelseresultat 12,1 Mkr (5,5) efter engångseffekter om netto 3,6 Mkr. Föregående år belastades med engångskostnader om netto 1,3 Mkr
  • Nettoresultat 7,6 Mkr (2,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,0 Mkr (-3,5)
  • Resultat per aktie 1,53 kr (0,53)

Första halvåret

  • Intäkter 454,4 Mkr (461,9), ned 2 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 22,1 Mkr (8,8) efter engångseffekter om netto 3,6 Mkr. Föregående år belastades med engångskostnader om 3,4 Mkr
  • Nettoresultat 13,4 Mkr (3,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6 Mkr (0,7)
  • Resultat per aktie 2,71 kr (0,78)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Resultatutvecklingen visar att vi, trots det försvagade marknadsläget, är på rätt väg. För att nå våra finansiella mål kommer vi fortsatt att öka våra marknadsaktiviteter med inriktning på såväl nuvarande som nya kunder. Vi ser också att vi har möjlighet att klara ökade leveransvolymer utan att öka våra personella och maskinella resurser.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Frisinger, VD och Koncernchef                         Peter Schön, Finanschef 
Mobil 070-585 12 38                                                           Mobil 070-339 89 99
E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se                   E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 20 juli 2012  kl 11.00.

Dokument & länkar