2012-03-29

Kommuniké från årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

* Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2011 (föregående år 1,50 kr per aktie).

* Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Mats Egeholm och Susanna Hilleskog. Till nya ledamöter valdes Bengt Stillström och Thomas Widstrand.

* Styrelsen fick bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera eventuella förvärv.

Sammandrag av VD:s anförande och protokoll från stämman publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.

____________________________________________ 

Kontaktperson för information:

Peter Schön, Tf VD och Koncernchef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se

____________________________________________ 

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 mars 2012 kl 20.00.

Dokument & länkar