2011-09-30

ProfilGruppen: Hovrätten upphäver skiljedom

Som tidigare meddelats tilldömdes ProfilGruppen i december 2010 en skadeståndsersättning om 8 Mkr jämte ränta i ett skiljeförfarande. Skadeståndet resultatfördes inte. Motparten, KPMG, klandrade därefter skiljeprocessen och hävdade att deras egen skiljeman varit jävig.  

Svea Hovrätt har funnit att KPMGs skiljeman av den anledningen inte har varit behörig. Hovrätten har därför upphävt skiljedomen. Hovrätten har däremot inte prövat sakfrågan, om ProfilGruppen har rätt till skadestånd.

ProfilGruppen kommer att kräva KPMGs skiljeman på ersättning för sina kostnader för skiljeprocessen. Styrelsen tar nu ställning till att inleda ett nytt skiljeförfarande.

”Eftersom skiljenämnden, bestående av tre erfarna jurister, dömde till vår fördel i sakfrågan, är det mycket som talar för att vi inleder en ny skiljeprocess.” säger Peter Schön, tf VD och koncernchef för ProfilGruppen.

_________________________________________________________

Kontaktperson för information:

Peter Schön, tf VD och CFO, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se

                                                                                                                                                      
ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 september 2011 kl 13.30.

Dokument & länkar