2011-09-14

ProfilGruppen varslar 55 tjänster i Åseda

ProfilGruppen har, som ett led i sitt pågående effektiviseringsprogram, idag fattat beslut om att varsla om neddragning med 55 tjänster. Förhandlingar inleds omgående med de fackliga organisationerna.

”Det känns oerhört tråkigt att behöva varsla personal men det är nödvändigt för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft”, säger tf VD och koncernchef Peter Schön.

____________________________________________ 

Kontaktperson för information:

Peter Schön, tf VD och CFO, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se (peter.schon@profilgruppen.se)

____________________________________________ 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 14 september 2011 kl 15.10.

Dokument & länkar