2011-06-28

ProfilGruppen klarar leveranserna trots produktionsbortfall efter branden

Som tidigare meddelats så drabbades ProfilGruppen av en omfattande brand i en av företagets produktionsanläggningar i Åseda under vecka 24.

ProfilGruppen prioriterar att leverera till alla kunder efter deras leveransbehov, i första hand genom att lägga över såväl inneliggande som kommande kundorder till företagets andra produktionsanläggningar.

Saneringsarbetet efter branden pågår och det står nu klart att både huvudmaskineri, installationer och lokaler har fått betydande skador som måste åtgärdas. Skadebilden klarnar allt eftersom utrustning demonteras och synas. Preliminärt bedöms anläggningen vara i drift igen under oktober månad och kostnaderna rymmas inom företagets försäkringslösning.

Bedömningen är att framtida leveranser inte kommer att påverkas i någon större omfattning på grund av den inträffade branden.

__________________________________________________

Kontaktperson för information:

Claes Seldeby, VD och Koncernchef, mobil 073-230 05 70
e-post: claes.seldeby@profilgruppen.se (claes.seldeby@profilgruppen.se)  

_________________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 28 juni 2011 kl 18.00.

Dokument & länkar