Största aktieägarna

Namn Innehav Innehav (%)
RINGVÄGEN VENTURE AB 2 099 983 28,4
JOHANSSON, LARS 1 073 466 14,5
EGEHOLM, MATS 536 419 7,2
KUSTERER, HANNA 260 000 3,5
EGEHOLM, KERSTIN 241 494 3,3
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 238 700 3,2
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 181 149 2,3
BPSS PAR/ECHIQUIER EXCELSIOR 144 880 1,9
JONSON, MATS 134 144 1,8
STILLSTRÖM, DAVID 120 000 1,6
10 största aktieägarna 5 030 235 67,7
Övriga 2 368 540 32,3
Totalt 7 398 775 100,0
Uppdaterad 2017-07-31