Största aktieägarna

Namn Innehav Innehav (%)
RINGVÄGEN VENTURE AB 2 099 983 28,4
JOHANSSON, LARS 1 073 466 14,5
EGEHOLM, MATS 536 419 7,2
KUSTERER, HANNA 260 000 3,5
EGEHOLM, KERSTIN 241 494 3,3
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 238 700 3,2
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 166 796 2,3
JONSON, MATS 133 644 1,8
BPSS PAR/ECHIQUIER EXCELSIOR 123 585 1,7
STILLSTRÖM, DAVID 120 000 1,6
10 största aktieägarna 4 994 087 67,5
Övriga 2 404 688 32,5
Totalt 7 398 775 100,0
Uppdaterad 2017-05-31