• Vår verksamhet är i hög grad inriktad på förädling av aluminiumprofiler

 • Skärning, svetsning, bearbetning, bockning, ytbehandling och montering

 • Från skiss via ritning till färdig produkt

Aluminium-
profiler

Vi arbetar med ett av världens förnämsta material – aluminium. Aluminium, det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan efter syre och kisel, har låg vikt, god styrka och bra hållfasthet. Det har utmärkt korrossionshärdighet, är lättbearbetat och konstruktionsvänligt. Därtill kommer den höga återvinningsfaktorn vilket ger en låg miljöpåverkan.

 • Fordon

  Raufoss Technology

  Raufoss Technology AS i Norge är specialiserade på system och komponenter till fordonsindustrin. Med inriktning på säkerhetskomponenter till chassikonstruktioner är innovation, låg vikt och höga kvalitetskrav av största vikt för Raufoss. Aluminium, med sin låga vikt och goda egenskaper, ses därför som ett framtidsmaterial av fordonsbranschen.

 • Fordon

  Bombardier

  Aluminiumkomponenter från ProfilGruppen ingår som vitala delar i produktionen av upp till 860 nya höghastighetståg. Tågen byggs av Bombardier, marknadsledande i världen inom drivsystem och styrutrustning för tågtrafik. Serieproduktion startar under 2012.

 • Elektronik

  Kyllösning

  Tänk dig en kylprofil som är högre, bredare och tunnare än någonsin tidigare. Tack vare förfinade metoder inom konstruktion och tillverkning har tidigare ”omöjliga” konstruktioner nu blivit fullt möjliga. Får vi lov att presentera en ny generation kylprofiler, skräddarsydda att passa dina behov.

 • Elektronik

  Solarventi

  1981 började det danska företaget Aidt Miljö sälja solvärmeprodukter. 20 år senare tog man tag i en idé om att utveckla en soldriven luftsolfångare som drevs utan anslutning till elnätet. Resten är som det brukar heta – en solskenshistoria. Och nu är ProfilGruppen en del av den.

 • Elektronik

  Index Braille

  Visst går det att utveckla produkter som i ett och samma projekt ger högre kvalitet, bättre prestanda, lägre vikt och minimerar behovet av underhåll. Det vet Index Braille – som tillverkar högkvalitativa skrivare för blindskrift – efter ett mycket framgångsrikt utvecklingssamarbete med ProfilGruppen.

 • Interiör

  HÅG

  Det norska företaget HÅG utvecklar och tillverkar ergonomiska kontorsstolar. Egenskaper som dynamisk ergonomi, visuell design, miljö och kvalitet har gjort HÅG till en av Skandinaviens ledande tillverkare.

 • Interiör

  Thermor Pacific

  Strävan efter minskad energiförbrukning genomsyrar praktiskt taget alla sektorer i samhället. Den franska radiatortillverkaren Thermor Pacific utvecklar och marknadsför energibesparande radiatorer för bostäder och lokaler.

 • Industri & Bygg

  Teknova

  Teknova är ett familjeägt företag från Östergötland som i mer än 30 år levererat högkvalitativa balkong- fasad- och fönsterprodukter, våtrumskassetter och renoveringssystem för våtrum.

 • Industri & Bygg

  Skandinaviska Glassystem

  Skandinaviska Glassystem är utan tvekan den av ProfilGruppens kunder som gör de mest iögonenfallande och storslagna projekten. Sedan 1994 har Göteborgsföretaget satt profil på stadsbilden i flera stora städer.